ODBOJKAŠKI KLUB INVALIDA

"SPLIT"

Adresa: Gundulićeva 17 , Split

MB:, OIB:

žiro račun:

telefon:+ 385 98 94 98 080

fax:

e-mail: sjedecaodbojkasplit@gmail.com

web adresa:

Predsjednik kluba : Ivan Udovičić

Tajnik kluba : Dragan Maretić

Posobna nagrada Grada Solina za 2016. - DRAGAN MARETIĆ

Od 01.06.1991. godine dragovoljac Domovinskog rata. Jedan od osnivača 114. brigade HV i dragovoljačkog voda mjesnog odbora Priko vode.
Pripadnik legendarne 4. gardijske brigade «Pauci» punih 11 godina, od 1991.godine – 2002. godine kada je umirovljen u činu satnika.
Za ratne zasluge u Domovinskom ratu odlikovan više puta od Predsjednika dr. Franje Tuđmana, ministra obrane, načelnika Glavnog stožera te ratnih zapovjednika generala Ante Gotovine i Damira Krstičevića. Posebno ističemo odličje Reda hrvatskog križa za junačko djelo, u akciji kada je i teže ranjen. Sudjelovao je u gotovo svim ratnim operacijama od Zadra, preko Velebita, Dinare do Dubrovnika. Tijekom ratnih operacija teško je ranjen 1992.godine. Nakon kraćeg oporavka, ponovno se vraća u postrojbu.
Završio je časničku školu 1993. g. na Hrvatskom vojnom učilištu «Petar Zrinski» u Zagrebu.
Diplomirao je na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu – diplomski rad s temom – Sportska rekreacija za osobe s invaliditetom.
Aktivno sudjeluje u osnivanju udruge hrvatskih ratnih vojnih invalida Grada Solina, gdje je u dva mandata bio dopredsjednik i već 20 godina jedan od voditelja sportskih sekcija HVIDR-e Solin.
Za sportska postignuća za rad s osobama s invalidnošću u HVIDR-i Solin dobio je više osobnih priznanja, a i sama Udruga je dobila kolektivnu nagradu grada Solina 1998.godine.
Kao voditelj za sport HVIDR-e Splitsko dalmatinske županije u travnju 2000.g. dodijeljena mu je «Povelja zahvalnosti HVIDR-e županije Splitsko- dalmatinske».
Od 1997.-2002. bio je prvi predsjednik i jedan od osnivača ženskog košarkaškog kluba «Salona», kada je klub iz županijske lige izborio plasman u više rangove natjecanja, a kruna svega je ulazak u 1.hrvatsku košarkašku ligu za žene.
Jedan je od osnivača Odbojkaškog kluba invalida «Split».
Od 2006-2007.član je Izvršnog odbora Hrvatskog saveza sjedeće odbojke i član je Hrvatskog paraolimijskog odbora.
Godine 2015. pozvan je od međunarodne organizacije i Vlade Republike Njemačke da kao tehnički suorganizator sudjeluje na prvoj preglednoj konferenciji o zabrani uporabe kasetnog streljiva u Dubrovniku (Babin kuk) – sudjelovalo 80 zemalja članica.
Aktivno sudjeluje u organizaciji i provedbi «Paraolimpijskog školskog dana.»
Zajedno sa svojim suborcima predaje na satovima Povijesti u osnovnim i srednjim školama prenoseći istini o Domovinskom ratu.
Kao volonter i organizator volontiranja već dvadesetak godina aktivan je u raznim humanitarnim organizacijama, te odlično surađuje i pomaže potrebitima posebno udrugama za osobe s invaliditetom (HVIDR-a Solin, HVIDR-a Splitsko-dalmatinske županije, Centar Juraj Bonači, Dječji dom Maestral, udruge iz autističkog spektra i dr.)
Voditelj je programa Susreti djece hrvatskih branitelja već 15 godina za djecu hrvatskih branitelja Splitsko-dalmatinske županije, s naglaskom da je uvijek najviše sudjelovalo djece s područja Grada Solina te općina Klis, Dugopolje i Muć.
Ove godine imenovan je u radnu skupinu Ministarstva branitelja za EU fondove i veteranske centre.
Na osnovu svega iznesenog vidljivo je da je gospodin Dragan Maretić uvelike dao osobni obol u stvaranju i obrani Domovine, te se i poslije Domovinskog rata aktivno i nesebično uključio u skrb o invalidima i braniteljima, na način da je preko sportsko humanitarnog i ekološkog djelovanja znatno doprinio rehabilitaciji i resocijalizaciji hrvatskih branitelja, invalida Domovinskog rata te drugih skupina osoba s invaliditetom.
Posebni naglasak je dao na volonterski rad,te nakon dugogodišnjeg volontiranja i sam organizira volontiranja, a posebno pomažući ranjivim skupinama društva. Gosp. Maretić, svojim primjerom i djelovanjem zaslužio je ovo priznanje i osobnim primjerom svjedoči kako pomoći najpotrebitijima. Čestitamo, neka i dalje ustraje pomagati.

HRVATSKI SAVEZ SJEDEĆE ODBOJKE

Ivana Plemenitog Trnskog 2, 35000 Slavonski Brod, OIB: 72382180496, IBAN: HR082360000-1101932739 Zagrebačka banka, tajnik: ++385 98 923 7860, predsjednik: ++385 99 537 5500, e-mail - tajnik: vladomarsonia@gmail.com , predsjednik: predsjednik.hsso@gmail.com, www.hsso.hr